LLAC DE BANYOLES / 011214 09 N1 CLR FTR FUS-LSUA F
FEJOTA, 27/08/02
27/08/02

011214